top of page
0 DAYS TO THE EVENT
Jednodnevna radionica namijenjena je svima onima koji u kratkom vremenu žele naučiti osnovne pojmove i pravila izrade projektne prijave na EU natječaj za bespovratna sredstva. Seminar se fokusira na izradu projektnih prijava privatnog sektora, ali mogu ga pohađati i ostale zainteresirane osobe.
15 Jun, 08:30 – 17:00
Business Club 5, 14. kat,
Sky Office Tower, 10110, Zagreb, Hrvatska

Jednodnevna radionica 

EU PROJEKTI – IZRADA PROJEKTNE PRIJAVE NA EU NATJEČAJ

 

Radionica je namijenjena svima koji u kratkom vremenu žele naučiti osnovne pojmove i pravila izrade projektne prijave na EU natječaj za bespovratna sredstva. Seminar se fokusira na izradu projektnih prijava tvrtki, ali mogu ga pohađati i  ostale zainteresirane osobe.

Na edukaciji se prolaze najrelevantnije teme iz područja prijave projekta na EU natječaj (tips & tricks).

Radionica ne obuhvaća suvišnu teoriju, već vas upućuje na linkove gdje se ona može pronaći.

Obrađuju se samo najvažnije teme i područja koja su neizostavna prilikom pisanja projektne prijave.

Tijekom pohađanja radionice naučit ćete kako funkcionira cjelokupni postupak, od osmišljavanja ideje, pripreme i razrade, pa do prijave projekta na EU natječaj.

 

Cilj :  

Osposobiti polaznike za izradu projektne prijave i apliciranje na EU natječaj.

 

Sadržaj radionice:  

  • Kratki teoretski uvod o glavnim politikama Europske unije i operativnim programima koji daju temeljni strateški okvir za ulaganja iz EU fondova

  • Kako pronaći natječaj za određeni projekt i provjeriti usklađenost prijavitelja s uvjetima natječaja

  • Glavne faze pripreme projekta – osmišljavanje ideje, razrada aktivnosti, relevantnost projekta, vremensko planiranje, analiza rizika, održivost projekta, horizontalne teme, informiranje i vidljivost, te izrada proračuna.

  • Evaluacija projektne prijave i usklađivanje s natječajem

  • Izrada projektnog obrasca i projektne dokumentacije.

 

Seminar uključuje kombinaciju predavanja i vježbi, s primjerima iz prakse i praktičnim zadatcima.

 

Rezultat:  

Polaznici su osposobljeni za početak procesa samostalne prijave projekata na EU natječaje.

 

Kotizacija: 140,00 eura (uključen PDV)

bottom of page